martes, 12 de febrero de 2008

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE (21 DE FEBREIRO DE 2008)

Estimados amigos de Enfermería Avanza, a continuación incluyo la información para la I Jornada Gallega de Calidad Seguridad del Paciente que se celebrará el próximo día 21 de febrero en Santiago de Compostela. Copio a continuación la invitación e información más relevante. Toda la información, programa y forma de inscribirse, la encontrareis en el acceso web.


http://xornadas-calidade-seguridade.sergas.es/

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE (21 DE
FEBREIRO DE 2008)

Cada acto sanitario consiste na relación entre o paciente e o profesional no marco duna institución sanitaria. A súa calidade ten dous aspectos: a aplicación do coñecemento científico a un problema de saúde e a atención humanizada ao paciente. Todos os actores que participamos nun acto sanitario -paciente, profesional, institución e contorno sociocultural- somos os responsables de mellorar a calidade desta experiencia.Incorporar a mellora da calidade e a seguridade do paciente como guía para a práctica diaria en todos os niveis do sistema é un proceso continuado, que require cambios permanentes na nosa forma de traballar e de organizarnos.Coa organización das I Xornadas Galegas de Calidade e Seguridade do Paciente esperamos contribuír a esta transformación mediante a sensibilización e a difusión das experiencias que se están a realizar en Galicia. Queremos tamén que sexan un punto de encontro para os profesionais, con especial atención ao seu carácter multidisciplinar; de aí o noso esforzo para que en todas as mesas participen persoas de diferentes ámbitos e categorías.Benvidos + benvidas á boa saúde!

Sede: ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Salón de actos e Sala 11
Polígono de Fontiñas.
Rúa de Madrid 2-4
Santiago de Compostela


---------
Invitación as xornadas

Estimado colega:
O próximo día 21 de febreiro terán lugar na Consellería de Sanidade as I Xornadas sobre calidade e seguridade do paciente. Estas xornadas teñen como obxectivo destacar e recoñecer a actividade que se está a realizar neste eido nos centros asistenciais galegos. Para elo gustaríanos contar coa túa participación nas Xornadas, que serán inauguradas pola Conselleira de Sanidade e contarán tamén coa presenza do Director Xeral da Axencia de Calidade do Ministerio de Sanidade.
O programa da actividade consiste nunha serie de mesas moderadas nas que diversos profesionais exporán o traballo realizado (boas prácticas na seguridade dos pacientes, boas prácticas en calidade, estratexias de saúde, hixiene de manos, seguridade do medicamento e proxectos de investigación). Ademáis pódense presentar comunicacións orais coa particularidade de que xa fosen presentadas nun congreso nacional ou internacional no ano 2007.


O formulario de inscrición podese mandar por fax ao 981554365, ao e-mail : rifernandez@ultratur.com ou directamente na páxina web: http://xornadas-calidade-seguridade.sergas.es/


Para calqueira dúbida ou aclaración poden enviar un e-mail á secretaría Técnica da Xornada rifernandez@ultratur.com


Esperamos contar coa túa participación,


O Comité Organizador

Ana Clavería Fontán
Servizo de Calidade e Programas Asistenciais. División de Asistencia Sanitaria.

Isabel Campos Pardo
Servizo de Integración de Coidados. División de Asistencia Sanitaria.


-----------

PROGRAMA

9:00 - 10:30 -Salón de actos

- Boas prácticas na seguridade do paciente
Moderador: Pedro Parra Hidalgo.Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

- Seguridade do paciente nunha área de Atención Primaria - Mª José Díaz Otero. Área de Atención Primaria de Lugo.

- Úlceras por presión en Galicia. Resultados e perspectivas - Francisco Javier Rodríguez Iglesias. Servizo de Integración de Coidados. División de Asistencia Sanitaria.

- Identificación dos pacientes - Josefa Fernández Segade. Servizo de Integración de Coidados. División de Asistencia Sanitaria.

- Campaña 5.000.000 de vidas nun hospital universitario - Mercedes Carreras Viñas. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

- A prevención da infección por catéter na UCI. Resultados preliminares dun estudo de intervención - Mercedes Palomar Martínez. Sociedade Española de Medicina Intensiva, Crítica e Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Aula 11 -

- Boas prácticas en calidade
Moderador: Íñigo Montesino Semper.Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira.
Consulta sanitaria do 061 - María Cegarra García. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

- Atención aos cidadáns - Marisa López García. Subdirección Xeral de Aseguramento. Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria.

- Procesos de patoloxía dixestiva nunha área - Juan Clofent Vilaplana. Servizo de Dixestivo. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

- A calidade nun hospital comarcal - Mar Vélez Regueiro. Fundación Pública Hospital da Barbanza.

- Programa Beber MenosGerardo Flórez Menéndez. Coordinación da Área de Drogodependencias de Ourense.10:30 - 11:30 - Salón de actos

- Estratexias de saúde
Moderador: Manuel Domínguez Sardiña.Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC).

- Plan de coidados paliativos - Ángel Facio Villanueva. Área Sanitaria de Ferrol.

- A monitoraxe das guías clínicas en Atención Primaria - Arturo Louro González. Centro de Saúde de Cambre. Área de Atención Primaria de A Coruña.

- Parto natural na Fundación Pública Hospital do Salnés - Yolanda García Freijeiro. Fundación Pública Hospital do Salnés.

- Xestión de enfermidades en insuficiencia cardíaca - Emilio Casariego Vales. Servizo de Medicina Interna. Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

11:30 - 12:00 Café


12:00 - 13:00 - Salón de actos

- Hixiene de mans
Moderador: Enrique Terol García. Agencia de Calidad. Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Hixiene de mans nos recursos asistenciais do 061 - Mª Dolores Martín Rodríguez. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galícia-061.

- Experiencia da Comunidade Autónoma de Cantabria en seguridade do paciente - Mónica Robles García. Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud.

- Hixiene de mans no Complexo Hospitalario de Pontevedra - M.ª Concepción Codesido López. Complexo Hospitalario de Pontevedra.


13:00 - 13:30 - Salón de actos - Inauguración

M.ª José Rubio Vidal. Conselleira de Sanidade.


13:30 - 15:00 - Salón de actos - Políticas de seguridade do paciente

- Plan de calidade do Sistema Nacional de Salud - Alberto Infante Campos. Agencia de Calidad. Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Experiencias en Europa - Isabel de la Mata. Representación Permanente de España ante a Unión Europea.

- Proxectos da Alianza Mundial pola seguridade do paciente - Icíar Larizgoitia Jáuregui. Coordinadora de Programas de Investigación da Alianza Mundial pola Seguridade do Paciente OMS.


15:00 16:30 Comida de traballo


16:30 - 18:30 - Salón de actos - Seguridade do medicamento
Moderadora: Cristina Rey Barbosa. Subdirección Xeral de Farmacia. Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde.

- Enquisa de seguridade do medicamento - Pilar Salvador Garrido. Servizo de Farmacia. Complexo Hospitalario Juan Canalejo-Marítimo de Oza.

- As novas tecnoloxías na seguridade do medicamento- Silvia Represa Veiga. Servizo de Coordinación de Comisións e Comités de Farmacia e Terapéutica. Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde.

- Avaliación de intervencións para mellorar a notificación de RAM - Adolfo Figueiras Guzmán. Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela.

- Mellora do circuíto de medicación no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo - Tomás Lerma Merino. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

- Transición entre niveis asistenciais na área de Santiago - Carlos Crespo Diz. Servizo de Farmacia. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.Aula 11 - Proxectos de investigación
Moderador: Sergio López Alonso. Dirección Regional de Desarrollo e Innovación. Servicio Andaluz de Salud.

- ENEAS II - Clara González Formoso. Centro de Saúde de Tomiño. Área de Atención Primaria de Vigo.

- O sistema de información HELICS - Vicente Domínguez Hernández. Servizo de Medicina Preventiva. Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo-Marítimo de Oza.

- Proxectos iniciados en Galicia - Isabel Campos Pardo. Servizo de Integración de Coidados. División de Asistencia Sanitaria.

- ENEAS - Víctor del Campo Pérez. Servizo de Medicina Preventiva. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

- Proxecto MARQUIS - Oliver Groene. Fundación Avedis Donabedian.


18:30 - 19:00 Café


19:00 - 20:30 - Salón de actos - Comunicacións


Aula 11 - Comunicacións


20:30 - 20:45 Clausura


21:00 Cea

No hay comentarios: